Sẽ không bị thu hẹp khi kéo căng bởi vì nó không có nhiều cao su hoặc sợi bên trong như chun đan hoặc chun dệt. Điều này giúp tăng hiệu quả về chi phí của chun bện để sản xuất số lượng lớn trong thời gian ngắn nhất. Do được sử dụng rộng rãi trong ngành may mặc và lĩnh vực y tế, chun tròn được sản xuất phổ biến nhất. Tất cả các loại chun của chúng tôi đều có dạng đàn hồi polyester hoặc hỗn hợp polyester/nylon làm cho nó rẻ nhất.
Các dòng sản phẩm:

  1. Braided Flat Elastic.
  2. Braided Stretch Elastic.
  3. Braided Barbed Elastic.
  4. Braided Bungee Elastic.
  5. Braided Cotton Elastic.
  6. Braided Elastic Belt.
  7. Braided Elastic Strap.
  8. Braided Elastic Waistband.
  9. Braided Nylon Elastic.
  10. Braided Polyester Elastic.