Chun đan mà chúng tôi cung cấp thường được sử dụng như một loại chun chèn sẽ được bao phủ bởi vải. Từ quần short boxer đến quần áo của bệnh viện, đến quần pyjama hoặc quần bó sát.

Các dòng sản phẩm:

  1. Woven Round Elastic.
  2. Woven Flat Elastic.
  3. Woven Barbed Elastic.
  4. Woven Stretch Elastic.
  5. Woven Clothing Elastic.
  6. Woven Cotton Elastic.
  7. Woven Nylon Elastic.
  8. Woven Polyester Elastic.
  9. Woven Menu Elastic.
  10. Woven Elastic Waistband.