Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trung Dũng
Địa chỉ: KCN Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trí, Hà Nội.
Điện thoại: (+84) 987 86 1111
E-mail: order@trungdung.com.vn
Mã số thuế: 0101431161