Được sản xuất theo thông số kỹ thuật quốc tế của chúng tôi từ sợi có độ ổn định và bền cao.
  1. Chủng loại: Chỉ May Polyester Spun.
  2. Chất liệu: 100% Polyester.
  3. Đặc tính: Thân thiện với môi trường, độ bền cao.
  4. Màu, cỡ: Có sẵn mọi kích cỡ và màu sắc.
TEX Ticket Count
(Ne)
Make-up
(m)
Strength
(cN)
Elongation (%)
Min. – Max.
Recommended
Needle Size
Singer / Metric
18 180 60/2 5000 615 10 – 18 9 – 10 / 65 – 70
21 150 50/2 5000 913 10 – 18 9 – 11 / 65 – 75
27 120 60/3 5000 996 10 – 18 10 – 12 / 70 – 80
27 110 40/2 5000 942 10 – 18 10 – 12 / 70 – 80
35 090 50/3 5000 1105 10 – 18 11 – 14 / 75 – 90
40 075 40/3 4000 1442 10 – 18 11 – 14 / 75 – 90
60 060 30/3 2000 2205 12 – 20 14 – 16 / 90 – 100
60 050 20/2 2000 2081 12 – 20 14 – 16 / 90 – 100
80 030 20/3 2000 3172 12 – 22 16 – 18 / 100 – 110
105 025 20/4 2000 4260 12 – 22 18 – 21 / 110 – 130
300 010 20/9 600 9709 10 – 18 24 – 26 / 180 – 230