Trung Dũng sản xuất nhiều loại dây ứng dụng trong ngành may mặc và sản xuất đồ nội thất. Vì polyester, nylon hoặc cotton có thuộc tính chịu nhiệt, nó phù hợp cho mọi nhu cầu sử dụng. Dây của chúng tôi được thiết kế cho độ bền rất cao.

Các dòng sản phẩm:

  1. Flat Tape.
  2. Round Tape.
  3. Twill Tape.
  4. Shoulder Tape.
  5. Herring Bone Tape.
  6. Cloth Tape.